LAGGO ELVA

Diverse bilder fra Laggo

Beliggenhet:

Elva kommer fra Ifjordfjellet og munner ut ved Laggo i Langfjorden.
Den lakseførende delen av elva er ca. 16 Km.
Kart fra Google

Adkomst:

-Med hurtiggående rutebåt fra Skjånes på Nordkynhalvøya til Laggo, reisetid ca.50 min., eller samme båt fra Smalfjord i Tana til Laggo, reisetid ca. 2t 30 min.
-Fra vei går det sti fra Bekkarfjord ved Laksefjorden til Storfossen i Langfjorddalen, avstand ca 6 km, gangtid ca. 1t 30 min.
-Fra stor parkeringsplass ved Nikolasdalen, ca. 4 km. lengre Nord fra Bekkarfjord langs riksvei 888, går det sti til Nikolasfossen.

Fiskeslag:

Laks, Sjørøye og Sjøørret.
Laks er det viktigste fiskeslaget. Over den lakseførende delen er det en del ørret i elva.
Fangststatistikk 1988 - 2010

Generelle opplysninger:

Elva har mange stryk og små kulper. Den lakseførende delen har derfor mange gode fiskeplasser.
Langfjorddalen har frodig bjørkeskog som er en av verdens nordligste.

Det bes tas hensyn til hugging av frisk skog, da dette er ulovlig!

Camping i umiddelbar nærhet av fiskekulpene er ulovlig. Elvevakt vil vise dere bort fra plassen om det er nødvendig.

Ytterligere informasjon

Spesielle fiskeregler:

Fisketider:
·  Fiske etter laks fra 15. juni kl 00 til 31. august kl. 24
·  Fiske på sjørøye fra 1. juli kl 00 til 14. august kl. 24

Fredningssoner:
·  Fra 120 meter nedenfor hengebrua til 50 meter ovenfor øverste trinn i laksetrappa ved hengebrua
·  Vær oppmerksom på forbudet mot fiske i- og ved laksetrappene.
·  Vær oppmerksom på privat fiskerett i «Jensenkulpen» i elvas nedre del.

Redskap:
·  Det er tillatt å fiske med mark uten søkke, sluk og flue.
·  Det er ikke tillatt å fiske med redskap med mer enn 3 kroker, en trippelkrok regnes som 3 kroker
·  Etter 10. juli er det kun tillatt med flue og mark uten søkke,
Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret synker er ikke tillatt etter 10. juli.
·  Etter 31. juli er det bare tillatt å fiske med flue.

Fangstbegrensning:

Max. 2 laks pr døgn og max 10 laks pr sesong

 

SE SKILT I TERRENGET !!

Spesielle Hensyn:

- Natur og vegetasjon er sårbar så langt mot Nord. Ta hensyn til dette, benytt eksisterende leirplasser.
- Ved elva er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er IKKE beregnet for biologisk avfall som
   matrester, fiskeslo, o.s.v.

Kortpriser:

Medlemmer Kr. 110,- pr. døgn
Innbyggere Finnmark Kr. 220,- pr. døgn
Andre Norske Kr. 330,- pr. døgn
Utlendinger Kr. 385,- pr. døgn
Ungdom under 16 år Gratis

Barn/Ungdom under 16 år fisker gratis, men får tildelt fiskekort. Husk levering av fangstoppgave.

Salgssted for fiskekort:

Laggo

Naturvett og Fiskekultur

Lykke til-  og Skitt fiske !!